Jak przygotować się do WOJNY o pieniądze?

Cią­gle się zasta­na­wia­sz gdzie są Two­je pie­nią­dze? Pra­cu­je­sz, zara­bia­sz, a w port­fe­lu echo, na kar­cie debet. To nie tak mia­ło być! Rano idzie­sz do pra­cy. Wra­ca­sz po połu­dniu. Potem już nigdzie (albo pra­wie nigdzie) nie wycho­dzi­sz. No ok, siłow­nia, basen, spa­cer z psem — ale tam się prze­cież nie wyda­je kasy! Racja, w pią­tek lub w sobo­tę wyska­ku­je­sz na impre­zę — ale to jest prze­cież tyl­ko raz w tygo­dniu. Wyda­je Ci się,…

Read More >>