Rozdzielność majątkowa – informacje

Rozdzielność majątkowa – informacje

Zawarcie związku małżeńskiego prowadzi do powstania wspólności majątkowej między małżonkami, ale istnieje także alternatywne rozwiązanie. Można zdecydować się na rozdzielność majątkową, która w pewnych sytuacjach okazuje się korzystniejszym wyborem. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie i kiedy warto dokonać prawnego podziału majątków? Czy rozdzielność majątkowa jest możliwa, gdy tylko jeden małżonek wyraża zgodę na to rozwiązane? Co się dzieje, gdy partner popadnie w długi? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu!

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Każdy, kto decyduje się na zawarcie małżeństwa, powinien zająć się również uregulowaniem relacji majątkowych. Jeśli przyszli małżonkowie nie zajmą się tą kwestią, to automatycznie zostanie narzucona wspólność majątkowa, która obejmuje wszystkie pobierane wynagrodzenia oraz inne dochody. Alternatywą jest rozdzielność majątkowa, która oznacza, że każdy z małżonków zarządza samodzielnie własnym majątkiem, a także odpowiada osobiście za swoje zobowiązania kredytowe i ewentualne zadłużenia. Jak dokonać podziału majątku? Istnieje kilka sposobów:

  • Sporządzenie umowy intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej dobrowolnej, uzyskanej w wyniku zgody obu storn zawierających związek małżeński.
  • Na mocy orzeczenia sądowego, gdy występują przesłanki wskazujące na to, że jedna z osób ma utrudniony dostęp do majątku. Jest to rozdzielność majątkowa przymusowa, o której sąd decyduje między innymi wtedy, gdy małżonek zawłaszcza lub trwoni majątek.
  • W wyniku orzeczenia separacji małżeńskiej.
  • Z mocy prawa, w sytuacji, gdy małżonek zostaje ubezwłasnowolniony lub ogłoszona jest jego upadłość konsumencka.

Warto zapamiętać, że do przymusowej rozdzielności majątkowej może dojść tylko w ważnych przypadkach, gdy interesy współmałżonka lub całej rodziny są poważnie zagrożone. Gdy sąd nie ma przesłanek ku takiemu orzeczeniu, to obaj partnerzy powinni wspólnie dojść do porozumienia w sprawie rozdzielności.

Rozdzielność majątkowa – plusy i minusy

Przed zawarciem małżeństwa warto rozważyć wszystkie za i przeciw ewentualnej rozdzielności. Jednym z najważniejszych ograniczeń w przypadku takiego rozwiązania, jest brak możliwości wspólnego rozliczania podatków. Nie ma to zbyt dużego znaczenie w przypadku, gdy dochody obu małżonków są porównywalne, jednak w przypadku dużej dysproporcji w zarobkach, ten skutek może być znacznie bardziej odczuwalny.

Z kolei dużym plusem jest brak odpowiadania za długi partnera, co ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy jest on przedsiębiorcą, a jego biznes upadł, pomimo kosztownej inwestycji. Nie każdy wie, że w przypadku rozdzielności majątkowej, małżonek nadal dziedziczy majątek zmarłego partnera – nawet jeśli za życia nie miał do niego żadnych praw.

W przypadku zatrudnienia na etat rozdzielność majątkowa często jest nieopłacalną decyzją. To rozwiązanie zaleca się przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy podejmują decyzje ryzykowne finansowo. Warto także wiedzieć, że sporządzając umowę intercyzy, można ustalić zakres wspólności majątkowej.

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Umowa o dobrowolnej rozdzielności majątkowej może być sporządzona zarówno przed ślubem, jak i w trakcie małżeństwa. W tym celu należy umówić się na spotkanie z notariuszem, którzy przygotuje odpowiedni akt notarialny. Potrzebne będą dowody osobiste poświadczające tożsamość oraz podpisy poświadczające decyzję.

Dodaj komentarz